Reklama

K2INTERNT (K2I): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA na dzień 28 czerwca 2012 r.

Raport bieżący nr 6/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd K2 Internet SA (dalej "Spółka", "Emitent"), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 r. o godzinie 10.00, w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO1, IV piętro, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Przedstawienie i rozpatrzenie:

a)jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet SA za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.

b)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011. r.;

c)sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2011 r.

d)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.

e)sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011

6.Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.

7.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.

8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2011 r.

9.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.

10.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

11.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.

13.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.

14.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.

15.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

16.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych K2 Internet S. A. w celu ich umorzenia.

17.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego kierowanego do Członków Zarządu oraz Kluczowych Pracowników Spółki.

19.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 oraz B3 z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 oraz B3 w związku z przyjęciem uchwały o przyjęciu programu motywacyjnego.

20.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J.

21.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu K2 Internet S.A.

22.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki.

23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

24.Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem oraz z załącznikami znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§ 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz.259)

Załączniki:

Plik;Opis

zalacznik_do_RB_6.2012-Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_dzień_28 06 2012.pdf;ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28 06 2012 r.

zalacznik_do_RB_6.2012-projekty_uchwał_wraz_z_załącznikami_na_ZWZ_K2_Internet_SA_w_dniu_28.06.2012.pdf;projekty uchwał wraz z załącznikami na ZWZ K2 Internet SA w dniu 28.06.2012 r.


Janusz Żebrowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | R. | zgromadzenie | Emitent | K2 Internet SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »