Reklama

KINOPOL (KPL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka") zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Spółki.

Termin ZWZ: 14 maja 2012 r., godz. 12:00

Miejsce: ul. Cybernetyki 7 (2 piętro), Warszawa

Treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki, działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zaznacza, iż projekt uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. zawiera propozycję zmiany § 17 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

"§ 17

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) akceptacja propozycji zmian Statutu Spółki przygotowanych przez Zarząd,

2) wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki,

3) wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu

w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,

4) wyrażanie zgody na przystępowanie lub utworzenie jakiejkolwiek organizacji gospodarczej, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów lub wkładów w spółkach, jak również wyrażanie zgody na zmianę zaangażowania kapitałowego w jakichkolwiek organizacjach gospodarczych w których uczestniczy Spółka,

5) wyrażanie zgody na zawarcie lub rozwiązanie umów długoterminowej współpracy przez Spółkę, których wartość świadczenia przez okres jej trwania może przekroczyć kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień jej zawarcia według kursu NBP,

6) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie, obciążenie, najem, dzierżawę aktywów Spółki, nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień zbycia, nabycia, obciążenia, najmu, dzierżawy danego aktywa Spółki według kursu NBP,

7) wyrażanie zgody na nabycie środków trwałych nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki, przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień nabycia według kursu NBP,

8) wyrażanie zgody na tworzenie pracowniczych programów emerytalnych w Spółce oraz przyznawanie dodatkowych uprawnień emerytalnych rozszerzających istniejące już prawa.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza."

Obecnie obowiązujący §17 ma następujące brzmienie:

"§ 17

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażanie zgody na zawieranie umów

z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;

2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza."

Dodatkowo zarząd Spółki wskazuje, iż Projekt uchwały ZWZ nr 20 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Kino Polska TV S.A. po wprowadzeniu wyżej opisanej zmiany.

Wszystkie dokumenty, które mają zostać przedstawione na ZWZ, jak również inne informacje i formularze zostały opublikowane na stronie internetowej www.kinopolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 402(3) kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1- 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz

z późn. zm.).

Załączniki:

Plik;Opis

OGŁOSZENIE_ZWZ Kino Polska TV S.A. 14 maja 2012 r..pdf;Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Kino Polska TV S.A. na dzień 14 maja 2012 r.

Projekty uchwał na ZWZ Kino Polska TV S.A. 14 maja 2012.pdf;Projekty uchwał - ZWZ Kino Polska TV S.A. 14 maja 2012 r.


Piotr Reisch - Prezes Zarządu
Bogusław Kisielewski - Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent | Polskie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »