MCI (MCI): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także "ZWZ”) na dzień 21 czerwca 2018 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), XXXV p. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 roku.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.

10. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,

c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,

e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,

f) podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.

11. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.

12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

13. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.

14. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.

15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

a) ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capita S.A. o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (załącznik numer 1),

b) projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capita S.A. (załącznik numer 2),

c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku (załącznik numer 3).

Z uwagi na planowane zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki niniejszym przedstawia obecną, jak również proponowaną treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 7 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.853.114,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czternaście) złotych i dzieli się na 52.853.114,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czternaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.886.596,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 52.886.596 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-23Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2018-05-23Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »