Reklama

POSITIVE (POS): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lipca 2012 r.

Raport bieżący nr 7/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Regulamin rynku pozagiełdowego

Zarząd POSITIVE ADVISORY S.A. ("Spółka"), działając na podstawie przepisów 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 17 lipca 2012 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, w budynku Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., przy ul. Płockiej 9/11B, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

i jego zdolności do powzięcia uchwał.

5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, (ii) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz (iii) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, (ii) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz (iii) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

11. Przedstawienie przez Zarząd propozycji w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2011 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2011 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia wraz z innymi niezbędnymi dokumentami znajduje się w załącznikach. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.positiveadvisory.pl w zakładce "Dla inwestorów".

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "�� Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

1. [ogłoszenie o zwołaniu ZWZ z porządkiem obrad oraz zasadami udziału]

2. [informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień zwołania ZWZ]

3. [projekty uchwał na ZWZ]

4. [formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika]

5. [wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ]

6. [wniosek ze zgłoszeniem projektu/ów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad]

7. [uchwała Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2011]

Załączniki:

Plik;Opis

1_ Ogloszenie_o_zwolaniu_ ZWZ.pdf;

2_ Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf;

3_Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf;

4_Formularz_Pelnomocnika.pdf;

5_Wniosek_do_porządku obrad.pdf;

6_ Wniosek_ze_zgloszeniem_projektu.pdf;

7_Uchwala_zarzadu_w_sprawie_pokrycia_straty.pdf;


Artur Bieszczad - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »