Reklama

HYPERION (HYP): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2012 roku - porządek, materiały.

Raport bieżący nr 22/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿šce i okresowe

Ogłoszenie Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Hyperion S.A. (Spółka) z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Barlickiego 5, 40-820 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000250606, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2012 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna).

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie:

a/. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,

b/. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku,

c/. opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta,

d/. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,

e/. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku,

f/. opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta,

g/. wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku,

h/. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz g),

6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/. zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porządku obrad, pod lit. a), b), d), e), oraz g),

b/. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2011 roku,

c/. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 roku,

d/. zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie, Zarząd Hyperion S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w dniu 21 czerwca 2012 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki:

Plik;Opis

Hyperion_ZWZ_2012_06_21_ogłoszenie.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Hyperion SA na dzień 21 czerwca 2012r.

Hyperion_ZWZ_21_06_2012_projekty uchwał.pdf;Projekty uchwał ZWZ Hyperion SA na dzień 21 czerwca 2012r.

Hyperion_ZWZ_21-06-2012_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf;Wzór pełnomocnictwa ogólnego na ZWZ Hyperion SA na dzień 21 czerwca 2012r.

Hyperion_ZWZ 21-06-2012_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf;Wzór pełnomocnictwa z instrukcją na ZWZ Hyperion SA na dzień 21 czerwca 2012r.

Hyperion_ZWZ_21-06-2012_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN.pdf;Oświadczenie kandydata na członka RN na ZWZ Hyperion SA na dzień 21 czerwca 2012r.


Robert Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Hyperion SA | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »