Reklama

HAWE (HWE): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2011 roku - porządek, materiały. (RB-43/2011) - raport 43

Raport bieżący nr 43/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2,

00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2011 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna).

Reklama

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie:

a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.,

b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.,

c. opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., sporządzonych przez biegłego rewidenta,

d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.,

e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HAWE w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.,

f. opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., sporządzonych przez biegłego rewidenta,

g. wniosku Zarządu co do pokrycia straty,

h. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz g),

6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porządku obrad, pod lit. a), b), d), e), oraz g),

b. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 roku,

c. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 roku,

d. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,

e. powołania członków Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie, Zarząd HAWE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki:

Plik;Opis

HAWE_ZWZ_28-06-2011_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ HAWE S.A._28_06_2011

HAWE_ZWZ_28-06-2011_projekty uchwał.pdf;Projekty uchwał na ZWZ HAWE S.A._28_06_2011

HAWE_ZWZ_28-06-2011_pelnomocnictwo formularz.pdf;Wzór pełnomocnictwa ogólnego na ZWZ HAWE S.A._28_06_2011

HAWE_ZWZ_28-06-2011_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją_do_głosowania.pdf;Wzór formularza instrukcji do głosowania na ZWZ HAWE S.A._28_06_2011

HAWE_ZWZ_28-06-2011_oswiadczenie_kandydata_na_czlonka_RN.pdf;Wzór oświadczenia dla kandydata do RN HAWE S.A. na ZWZ HAWE S.A._28_06_2011

HAWE_ZWZ_28-06-2011_oświadczenie_niezależny członek RN.pdf;Wzór oświadczenia dla niezależnego członka RN HAWE S.A. na ZWZ HAWE S.A._28_06_2011


Jerzy Karney - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »