Reklama

WIKANA (WIK): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2011r. - korekta - raport 24

Raport bieżący nr 24/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WIKANA S.A. przedstawia korektę raportu bieżącego nr 24/2011 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2011r. Korekta polega na zmianie punktów porządku obrad objętych dotychczasową numeracją 8, 19, 20 i 21 oraz zmianie projektu zmiany Statutu Spółki.

WYJĄTEK Z PORZĄDKU OBRAD PRZED KOREKTĄ:

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2010 rok wraz z wnioskami w zakresie projektów uchwał.

Reklama

[...]

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 10 Statutu,

20. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zaprotokołowanej przez notariusza Leopolda Rymarza rep. A nr 915/2011 w sprawie połączenia akcji serii A, B, C, D, E, F Spółki w jedną wspólną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany paragrafu 10 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki celem wyrównania niedoborów scaleniowych, poprzez zmianę zapisów w paragrafie 1 ustęp 5 określających termin dostosowania przez akcjonariuszy struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych i usunięcia pomyłki poprzez jednolite określenie, że scaleniu podlegają akcje serii A, B, C, D, E, F.

WYJĄTEK Z PORZĄDKU OBRAD PO KOREKCIE:

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2010 rok wraz z wnioskami w zakresie projektów uchwał.

[...]

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/III/2011 z dnia 3 marca 2011 r. zaprotokołowanej przez notariusza Leopolda Rymarza rep. A nr 915/2011 w części dotyczącej połączenia akcji serii A, B, C, D, E, F Spółki w jedną wspólną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki i upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem wyrównania niedoborów scaleniowych, poprzez usuniecie pomyłki pisarskiej w zakresie oznaczenia serii akcji i wprowadzenia celu połączenia akcji.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 10 Statutu.

21. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

TREŚĆ PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU PRZED KOREKTĄ:

Zmiana statutu polegać będzie na dodaniu do obecnego paragrafu 10 nowego ustępu o numerze 2 i opatrzenia obecnego brzmienia ustępem 1.

Proponowana zmiana Statutu.

\ "§ 10.2 Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 700.000 złotych (słownie: siedemset tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr .../VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28czerwca 2011 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31.12.2014".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia ze skutkiem na dzień wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców."

TREŚĆ PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU PO KOREKCIE:

Zmiana statutu polegać będzie na zamianie całego paragrafu 10 Statutu:

Obecne brzmienie:

"§ 10

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,80 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 80/100) i dzieli się na 1.680.558.690 (jeden miliard sześćset osiemdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 0,02 zł każda akcja, serii A, B, C, D, E i F.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki."

Proponowana zmiana Statutu.

"§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,80 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 80/100) i dzieli się na 168.055.869 (sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł każda akcja, serii G.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 700.000 złotych (słownie: siedemset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr .../VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2011 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31.12.2014 r.

3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki."

W załączeniu przedstawiono skorygowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a poniżej - treść skorygowanego raportu bieżącego. W kolejnym raporcie bieżącym przedstawione zostaną skorygowane treści projektów stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia.

Zarząd WIKANA S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych podaje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WIKANA S.A. na dzień 28 czerwca 2011 r.

godzina 10:00.

Załączniki:

Plik;Opis
Sylwester Bogacki - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »