Reklama

MEDIATEL (MTL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 maja 2015 roku - porządek, materiały (RB-26/2015) - raport 26

Raport bieżący nr 26/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00 - 613 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000045784 (dalej "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 389 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH”) oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 maja 2015 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

2) rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;

3) podziału zysku;

4) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom organów Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku;

5) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;

6) zmian w składzie Rady Nadzorczej;

7) powołanie członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję;

8) uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia;

9) uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej;

10) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki;

6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2015 roku, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t);

§38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-29Paweł PaluchowskiPrezes Zarządu
2015-04-29Paweł SobkówWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »