Reklama

HAWE (HWE): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 roku - porządek, materiały (RB-14/2014) - raport 14

Raport bieżący nr 14/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 389 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH”) oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań,

b. rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;

c. pokrycia straty

d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

e. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

f. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

g. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

h. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

i. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

j. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

k. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

l. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

m. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

n. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

o. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

p. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

q. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

r. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

s. odwołanie członka Rady Nadzorczej

t. powołanie członka Rady Nadzorczej

6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t);

§38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-03Krzysztof WitońPrezes Zarządu
2014-06-03Krzysztof RybkaWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »