HAWE (HWE): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 kwietnia 2012 roku - porządek, materiały (RB-32/2012) - raport 32

Raport bieżący nr 32/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 kwietnia 2012 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do

podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie:

a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,

b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku,

c. opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011

roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta,

d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31

grudnia 2011 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta;

e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011

roku,

f. opinii i raportu badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok

obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta,

g. wniosku Zarządu co do pokrycia straty,

h. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a, b, d, e oraz g,

6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porządku obrad pod lit. a, b, d, e oraz g,

b. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2011 roku,

c. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 roku,

d. wprowadzenia Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej HAWE,

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 kwietnia 2012 roku.

Podstawa prawna:

- Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t);

- §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki:

Plik;Opis

HAWE_ZWZ_04_04_2012_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ HAWE S.A._04.04.2012r.

HAWE_ZWZ_04_04_2012_projekty uchwal.pdf;Projekty uchwał na ZWZ HAWE S.A._04.04.2012r.

HAWE_ZWZ_04_04_2012_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf;Wzór pełnomocnictwa ogólnego na ZWZ HAWE S.A._04.04.2012r.

HAWE_ZWZ_04_04_2012_pełnomocnictwo_z_instrukcją_do_głosowania_.pdf;Wzór formularza instrukcji do głosowanie na ZWZ HAWE S.A._04.04.2012r.


Krzysztof Rybka - Wiceprezes Zarządu
Dominik Drozdowski - Prokurent

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »