Reklama

PHN (PHN): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 18/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna (,,Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978 z kapitałem zakładowym w wysokości 46.482.044 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5 , art. 402 ¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada City, o godzinie 10:00.

Reklama

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2014 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2014 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.;

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.;

c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r.;

d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r.;

e. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2014 r.;

g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2014 r.;

h. przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za 2014 r.;

i. przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki;

j. zawarcia umowy o zarządzanie ze spółkami z Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A;

k. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-03Artur LebiedzińskiPrezes Zarządu
2015-06-03Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »