Reklama

RAINBOW (RBW): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) - 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 23 maja 2019 roku na stronie internetowej Spółki (https://ir.r.pl, w zakładce "WZ” - "Walne Zgromadzenia”) – na dzień 24 czerwca 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul.Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2018.

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2018 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2018 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2018 rok.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2018.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2018.

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

(-) Ogłoszenie o ZWZ – 23 maja 2019 roku

(-) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 8 czerwca 2019 roku

(-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 10 czerwca 2019 roku

(-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 3 czerwca 2019 roku

(-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 6 czerwca 2019 roku

(-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 19 czerwca 2019 roku

(-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 24 czerwca 2019 roku

(-) Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 24 czerwca 2019 roku

W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje:

(1) informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych (pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia),

(2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (wraz z uzasadnieniami).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w tym w szczególności, przekazane uprzednio do publicznej wiadomości w drodze rocznych raportów okresowych R-2018 oraz RS-2018 z dnia 30 kwietnia 2019 roku: (-) "Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2018 w roku obrotowym 2018”, (-) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, (-) Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, (-) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2018 rok, (-) Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2018 rok, a także (-) "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku”, (-) "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2018 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2018 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2018 rok”, (-) Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi – znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce "WZ” - "Walne Zgromadzenia”. W zakresie punktu 14 porządku obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidziane jest podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. Aktualna, piąta, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 21 czerwca 2019 roku, zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. z dniem 24 czerwca 2019 roku (planowana data odbycia zgromadzenia). W związku z tym, iż projekty uchwał objętych punktem 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują powołanie do Rady Nadzorczej kolejnej (szóstej) kadencji osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej bieżącej (piątej) kadencji, informacje na temat posiadanego wyksztalcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej każdego z członków Rady Nadzorczej i kandydatów na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji zamieszczone zostały na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-23Tomasz CzaplaWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »