Reklama

RAINBOW (RBW): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA - Korekta Raportu 15/2017 - raport 15

Raport bieżący nr 15/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 23.05.2017 r. Korekta związana jest z pomyłkowym niezałączeniem do treści pierwotnego raportu pliku zawierającego pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który jednocześnie w dniu 23.05.2017 r. został zamieszczony na stronie relacji inwestorskich Spółki pod adresem: http://ir.r.pl.

Reklama

Pliki zawierające:

(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [§ 38 ust. 1 pkt 1 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.],

(2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [§ 38 ust. 1 pkt 3 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.],

załączone zostały do niniejszego raportu.

Pełna treść raportu bieżącego 15/2017 pozostaje bez zmian i jest następująca:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 38 ust. 1 pkt 1) - 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://ir.r.pl, w zakładce "walne zgromadzenia”) – na dzień 19 czerwca 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2016.

12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.

13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.

16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o ZWZ – 23 maja 2017 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 3 czerwca 2017 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 5 czerwca 2017 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 29 maja 2017 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 1 czerwca 2017 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 13 czerwca 2017 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 19 czerwca 2017 roku

Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 19 czerwca 2017 roku

W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje:

(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [§ 38 ust. 1 pkt 1 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.],

(2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [§ 38 ust. 1 pkt 3 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.].

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w tym:

(-) jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki (wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta z badania tego jednostkowego sprawozdania finansowego) oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours (wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2016 roku oraz Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta z badania tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego);

(-) sprawozdaniem Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2016 roku, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2016 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2016 rok oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za 2016 rok,

(-) nowym "Regulaminem Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej,

– znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: http://ir.r.pl, w zakładce "walne zgromadzenia”.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-24Tomasz CzaplaWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »