Reklama

NOVAVISGR (NVG): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA - raport 12

Raport bieżący nr 12/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037652, ("Spółka") działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 18 czerwca 2020 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;

7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;

8) podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;

c) pokrycia straty;

d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;

e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;

f) przyjęcia polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej

9) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, w ramach subskrypcji prywatnej, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki;

10) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;

11) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

12) zamknięcie walnego zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rubiconpartners.pl w zakładce Ład Korporacyjny / Walne Zgromadzenia.

Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi zasadami zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, oraz zgodnie z art. 4065 § 4 Zarząd spółki Rubicon Partners, informuje, iż planuje transmisję obrad walnego zgromadzenia, na stronie w zakładce walne zgromadzenia będzie załączony dedykowany link.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-22Piotr KarmelitaPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »