Reklama

VISTAL (VTL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 6/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 40, (zwana dalej "Spółką”) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000305753 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie artykułu 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. na dzień 12 maja 2017r., na godz. 11:00 w Gdyni, przy ul. Ejsmonda 2, 81-409 Gdynia (Hotel Nadmorski).

Reklama

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej VISTAL w 2016r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2016.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie oraz wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia przy ul. Ejsmonda 2, 81-409 Gdynia (Hotel Nadmorski) od godziny 10:30 przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-14Bogdan Malc Łukasz MatykaWiceprezes Zarządu Wiceprezes ZarząduBogdan Malc Łukasz Matyka

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »