ODLEWNIE (ODL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 4

Raport bieżący nr 4/2022

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach ("Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 maja 2022 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

7.Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2021 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2021 r.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej.

15.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach.

19.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r. oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-22Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2022-04-22Leszek Walczyk Wiceprezes Zatrządu
2022-04-22Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »