Reklama

POLNORD (PND): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 lipca 2020r. - raport 42

Raport bieżący nr 42/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”) zwołuje na dzień 1 lipca 2020 roku na godzinę 12.00 XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ”), które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.

4. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,

b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

6. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019,

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 15/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 października 2019 roku ("Uchwała”) w zakresie określonym w §5 Uchwały.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polnord SA.

17. Zamknięcie obrad ZWZ.

Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 402 § 2 KSH, w związku z pkt. 13 przedstawionego powyżej porządku obrad, podaje do wiadomości obowiązującą treść § 13 ust 1 Statutu Spółki oraz treść § 13 ust 1 Statutu, który został przyjęty uchwałą nr 13/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23.04.2020r., dotychczas niezarejestrowany przez Sąd Rejestrowy oraz treść projektowanej zmiany § 13 ust 1 Statutu Spółki, jak również treść projektowanej zmiany § 18 Statutu poprzez dodanie nowego ust 3.

Dotychczasowa treść § 13 ust 1 Statutu Spółki:

"1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata.”

Treść § 13 ust 1 Statutu Spółki ( przyjęty uchwałą nr 13/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23.04.2020r.)

"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 albo 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”

Treść projektowanej zmiany § 13 ust 1 Statutu Spółki:

"1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”

Treść projektowanej zmiany § 18 Statutu Spółki - dodanie nowego ust 3:

"3. Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do złożenia Spółce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wynagrodzenia”.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-05Michał Melaniuk Prezes Zarządu
2020-06-05Marcin Gomoła Członek Zarządu
2020-06-05Tomasz Łapiński Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »