Reklama

POLNORD (PND): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.06.2017 r. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”) i § 19 ust. 2 – ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 12.00 XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ”), które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.

4. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,

b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

6. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016,

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki (zmiana § 2 Statutu).

14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii T oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki ( zmiana § 61Statutu).

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

16. Zamknięcie obrad ZWZ.

Projektowane zmiany Statutu Spółki:

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu Spółki:

1. Proponuje się zmienić § 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści

"§ 2

Siedzibą Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.”

2. Proponuje się zmienić § 61 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

"§ 61

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 3.263.304,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 1.631.652 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 61 ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii T posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 r.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii T będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.

4. Prawo objęcia akcji serii T może być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.”

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-02Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2017-06-02Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »