Reklama

EFH (EFH): Zwołanie ZWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 24.06.2010 roku

Raport bieżący nr 42/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 107, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134613 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, w dniu 24 czerwca 2010 roku o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.

8. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

12. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K i L.

13. Podjęcie uchwały w sprawie:

- - obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 59.272.574,00 zł przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 2,00 zł do 1,00 zł w celu zbliżenia wartości nominalnej akcji Spółki do ich rynkowej wartości, a tym samym umożliwienia Spółce pozyskiwanie nowych środków poprzez emisję nowych akcji,

- - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji,

- - zmiany Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

15. Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej.

16. Zamknięcie obrad.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1 i 2

Załączniki:

Plik;Opis
Izabela Gałązka - Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Kufliński - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Warszawa | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »