Reklama

(BANK POCZTOWY): Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 10 czerwca 2020 r. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 17 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A., wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 10 czerwca 2020 r.:

1. Dokonało oceny kwalifikacji kandydata na Członka Rady Nadzorczej Banku XII kadencji, Andrzeja Bodziony.

2. Podjęło uchwałę w sprawie powołania Andrzeja Bodziony do składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji, która wejdzie w życie z dniem następnym po dniu zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

Reklama

3. Rozpatrzyło:

a) sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz z opinią,

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2019 roku, zawierające oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych,

c) sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Pocztowego S.A. jako organu Spółki w roku 2019 wraz ze sprawozdaniem o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019,

d) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Banku Pocztowego S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz wniosku Zarządu Banku Pocztowego S.A. w sprawie podziału zysku za 2019 rok,

e) sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu spółki z działalności w 2019 roku,

f) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2019 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Banku,

g) raport z oceny stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A.” w 2019 roku,

h) "Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2019 rok”.

4. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2019 roku, zawierającego oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych.

5. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

6. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.

7. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku: Robertowi Kuraszkiewiczowi, Tomaszowi Dąbrowskiemu, Tomaszowi Jodłowskiemu, Pawłowi Kopciowi.

8. Podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Słupińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

9. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku: Przemysławowi Sypniewskiemu, Janowi Emerykowi Rościszewskiemu, Michałowi Leskiemu, Rafałowi Kozłowskiemu, Błażejowi Kuźniackiemu, Jakubowi Słupińskiemu, Marianowi Szołucha, Piotrowi Chełmikowskiemu.

10. Podjęło uchwałę w sprawie "Raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2019 rok”.

11. Postanowiło przerwać obrady Walnego Zgromadzenia do dnia 10 lipca 2020 roku, do godziny 11:00.

12. Po wznowieniu obrad w dniu 10 lipca 2020 r. Walne Zgromadzenie:

- podejmie uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.,

- dokona oceny kwalifikacji pozostałych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji,

- dokona wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji,

- dokona oceny, czy Rada Nadzorcza XII kadencji posiada odpowiednie kwalifikacje jako całość, czy jako kolegialny organ nadzorczy jest w stanie w sposób prawidłowy i bezpieczny nadzorować działalność Banku oraz zostaną wyznaczeni przez akcjonariuszy - Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej XII kadencji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-17Tomasz JodłowskiCzłonek ZarząduTomasz Jodłowski
2020-06-17Tomasz DąbrowskiCzłonek ZarząduTomasz Dąbrowski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »