Reklama

DELKO (DEL): Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2012 r. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Delko S.A. z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000024517, działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych - postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2012 roku o godzinie 10:00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).

Reklama

Porządek obrad:

1)otwarcie obrad,

2)wybór Przewodniczącego WZA,

3)sporządzenie listy obecności,

4)stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5)wybór Komisji Skrutacyjnej,

6)przyjęcie porządku obrad,

7)przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2011,

8)przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Informacji z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011,

9)podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i sprawozdania z działalności Spółki za 2011,

10)podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2011,

11)podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011,

12)podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2011r.,

13)podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2011r.,

14)podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej,

15)wolne wnioski,

16)zamknięcie obrad,

Sposób uzyskania informacji:

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w w biurze w Poznaniu ul. Ostrowska 364 (lub w Śremie przy ulicy Gostyńskiej 51) gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na stronie internetowej Delko S.A. pod adresem: www.delko.com.pl, w zakładce "Relacje inwestorskie".

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik;Opis

Delko ZWZA 30.06.2012.pdf;Delko ZWZA 30.06.2012

Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo ZWZA 30.06.2012.pdf;Pełnomocnictwo ZWZA 30.06.2012

Zalacznik nr 2 - formularz glosowania ZWZA_30.06.2012.pdf;Formularz glosowania ZWZA 30.06.2012

Informacja Przewodniczącego RN Delko WZA 30.06.2012.pdf;Informacja Przewodniczącego RN Delko za 2011.


Dariusz Kawecki - Prezes Zarządu
Wojciech Szymon Kowalski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »