Reklama

Podwyżki o 50 proc., zmiany w prawie, nowe obowiązki i podatki. To czeka kierowców w 2015 roku

Jakie niespodzianki przyniesie 2015 rok? Wraz z 1 stycznia wchodzą w życie nowe przepisy, które wprowadzają zmiany dotyczące m.in. samochodów używanych, prawa jazdy czy wyższych kar dla kierowców. 2015 przyniesie też podwyżki - nawet 50-procentowe. Jakim cudem? Dziennik.pl poprosił eksperta o wyjaśnienia.

Używane samochody tańsze o 500 zł?

- Od 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie część znowelizowanych uregulowań w związku ze zmianą ustawy z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - wylicza Piotr Protasiuk.

W efekcie właściciele komisów i osoby prywatne nie będą już obciążeni opłatą recyklingową w wysokości 500 zł, za każdy używany samochód przywieziony do Polski. Prowadzący stację demontażu samochodów nie będą mogli pobierać opłat za złomowanie auta pochodzącego z terenu Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Zmiany w przepisach wymusiła dyrektywa Unii Europejskiej.

Reklama

Wyższe kary za brak OC

- Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto z 1680 zł na 1750 zł skutkować będzie zwiększeniem kar dla kierowców nie posiadających obowiązkowego ubezpieczenia OC - mówi w rozmowie z portalem dziennik.pl Piotr Protasiuk.

Mając nieubezpieczony samochód osobowy, ryzykujemy zapłatę 700 zł za okres braku OC do 3 dni, 1750 zł za brak OC od 3 do 14 dni lub 3500 zł za brak OC przekraczający 14 dni. Dla samochodów ciężarowych stawki wyniosą odpowiednio: 1050 zł, 2630 zł, 5250 zł. Dla pozostałych pojazdów - 120 zł, 290 zł, 580 zł.

Droższe ubezpieczenie OC

- 2015 rok przyniesie ważne zmiany, które z pewnością zainteresują kierowców borykających się z likwidacją szkód komunikacyjnych OC. Przede wszystkim, wdrożone zostaną wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, opracowane w czerwcu 2014 roku. Po posiedzeniu KNF z dnia 16 grudnia 2014 roku wiadomo już, że standardy wskazane w 21 wytycznych zostaną wprowadzone do dnia 31 marca 2015 przez wszystkich ubezpieczycieli działającym na naszym rynku.- wyjaśnia Protasiuk.

Część wytycznych odnosi się do tego, co najbardziej interesuje ubezpieczonych, czyli sposobu ustalania wysokości odszkodowania w odniesieniu do kosztów naprawy rozbitego pojazdu.

Zmiany mają doprowadzić do ograniczenia praktyk ubezpieczycieli, polegających na zaniżaniu odszkodowań poprzez stosowanie amortyzacji, wykorzystywania w wycenach cen zamienników, domagania się od poszkodowanych przedłożenia faktur źródłowych za zakup części, niejednolitych kryteriów stosowanych w szkodach częściowych i całkowitych, itd. - wyjaśnia ekspert.

Sytuacja ma się zmienić po 31 marca 2015 r. W opinii Protasiuka, będą wyższe odszkodowania, ale niestety kosztem wyższych składek OC - podwyżki osiągnąć prawdopodobnie pułap rzędu 30-50 proc. Ubezpieczyciele nie ukrywają, że podwyższone koszty likwidacji zostaną przerzucone na kierowców ubezpieczających swoje pojazdy.

Kary za brak opłaty

Od 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie zmiany w opłatach za przejazd po drogach w ramach systemu poboru opłat drogowych viaTOLL, w związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych, dotyczącą w szczególności warunków i zasad nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów związanych z opłatami za przejazd po drogach objętych opłatą elektroniczną - mówi Piotr Protasiuk.

Zmieni się wysokość kar pieniężnych za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty, z dotychczasowych 3000 zł kary za każde naruszenie, na 500 zł, jeżeli naruszenie związane jest z ruchem zespołu pojazdów, gdzie pojazdem ciągnącym jest samochód osobowy, oraz 1500 zł w pozostałych przypadkach. W sytuacji, gdy kierujący porusza się pojazdem z nieprawidłowo ustawionym urządzeniem ViaBox, lub nie opuści niezwłocznie drogi płatnej w przypadku niesprawności urządzenia ViaBox, kara pieniężna wynosić będzie 250 zł w odniesieniu do samochodu osobowego z przyczepą lub 750 zł w pozostałych przypadkach - mówi Protasiuk.

Ekspert podkreśla, że nowelizacja przewiduje również ograniczenie możliwej liczby nałożonych kar - zarówno na właściciela (posiadacza) pojazdu jak i na kierowcę, nie może być nałożona więcej niż jedna kara za naruszenia popełnione w trakcie jednej doby. Istotne jest również to, iż nowelizacja znosi rygor natychmiastowej wykonalności kar. Po wejściu w życie nowych przepisów, ukarany będzie mógł przed zapłaceniem nałożonej kary skorzystać z trybu odwoławczego, co również jest zmianą bardzo oczekiwaną przez kierowców. Dopóki decyzja o nałożeniu kary nie stanie się prawomocna - decyzja nie będzie podlegała wykonaniu.

Likwidacja szkody. W 2015 szybciej i wygodniej?

Kolejna zmiana związana z ubezpieczeniami komunikacyjnymi OC dotyczy systememu tzw. bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych, który w 2015 roku ma się stać standardem. Tego typu usługa ma wejść do kanonu powszechnych obowiązków zakładów ubezpieczeń - - dodaje prawnik.

W systemie bezpośredniej likwidacji szkód poszkodowany zgłasza szkodę, polegającą na uszkodzeniu pojazdu z winy innego uczestnika ruchu, bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela - a nie do ubezpieczyciela pojazdu sprawcy, jak ma to miejsce w "tradycyjnym" systemie likwidacji szkód.

Kierowcy oczekują, że prowadzenie sprawy przez ubezpieczyciela, którego sami wybrali i którego mogą zmienić, jeśli świadczone usługi nie spełnią oczekiwań - polepszy ich pozycję. Skorzysta na tym przede wszystkim grupa poszkodowanych, którzy nie są w pełni świadomi - jakie świadczenia im przysługują i w jakiej wysokości lub nie są na tyle zdeterminowani, aby po otrzymaniu zaniżonego odszkodowania, dochodzić swoich praw na drodze sądowej - prognozuje ekspert.

Opłata za używanie auta służbowego do celów prywatnych

- Od 1 stycznia 2015 roku zmieni się system rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych, co wynika z ustawy z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Przepisy, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2015 roku, pozwalają na jednoznaczne określenie wartości świadczenia uzyskiwanego przez pracownika z tytułu użytkowania samochodu służbowego dla celów prywatnych - wyjaśnia dalej Piotr Protasiuk.

Od 2015 roku osoby użytkujące prywatnie służbowe auto będą musiały zapłacić ryczałtowy podatek wynoszący 45 zł miesięcznie za korzystanie z auta z silnikiem o pojemności do 1600 ccm lub 72 zł, jeśli pojemność skokowa pojazdu przekracza 1600 ccm.

Jeśli pracownik wykorzystuje służbowe auto do celów prywatnych jedynie przez część miesiąca, to wartość świadczenia będzie ustalana za każdy dzień prywatnego użytku. Nowe przepisy nie precyzują natomiast w jasny sposób, czy w ryczałcie doliczanym do zarobków pracownika, zawiera się również prywatne paliwo - mówi ekspert.

Protasiuk przypomina, że od 1 lipca 2015 roku, możliwe będzie odliczanie podatku naliczonego z tytułu wydatków (w tym paliwa) ponoszonych w związku z wykorzystaniem samochodów z homologacją ciężarową ("z kratką"), gdy auto wykorzystywane jest do celów służbowych i nie da się jednocześnie wykluczyć wykorzystania pojazdu do celów prywatnych.

Używany i... zepsuty

- Warto wspomnieć o obowiązujących od 25 grudnia 2014 roku zmianach, poprawiających w znaczącej mierze pozycję konsumentów. Nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - oceniana z perspektywy osoby nabywającej pojazd w komisie lub u dilera - ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi. Znowelizowany Kodeks cywilny dokładnie określa, na czym polega wada fizyczna - mówi Protasiuk.

Okres rękojmi w przypadku rzeczy ruchomych, wydłużony został z jednego roku do 2 lat. Rękojmia za wady dotyczyć będzie zarówno rzeczy nowych, jak i używanych.

W opinii eksperta o wiele łatwiej będzie dochodzić roszczeń w przypadku sprzedaży komisowej. Po nowelizacji, za oferowany towar, czyli także za jego ewentualne wady, odpowiedzialny będzie właściciel komisu, a nie podmiot zlecający sprzedaż. Jeżeli zatem ujawni się wada w zakupionym pojeździe - roszczenia będą mogły zostać skierowane bezpośrednio do właściciela komisu.

Blankiet prawa jazdy

Ktoś chce mieć prawo jazdy? - Od 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie nowe uregulowania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju (z 9 maja 2014 roku) zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach - mówi w rozmowie z portalem dziennik.pl Piotr Protasiuk z kancelarii Omega Kancelarie Prawne.

Ekspert wyjaśnia, że zmiany dotyczą praktycznej części egzaminu na prawo jazdy - zdający będą musieli spełnić wymogi eco-drivingu i wykazać się umiejętnością właściwej zmiany biegów oraz hamowania silnikiem. Protasiuk dodaje, że lepiej nie zwlekać ze zdawaniem egzaminu na prawo jazdy, gdyż od 2016 roku wchodzą w życie kolejne, o wiele dalej idące zmiany w prawie, związane z nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami.

Od 2016 roku zdanie egzaminu na kategorię B będzie uprawniało do otrzymania tymczasowego prawa jazdy, zaś w okresie od 4 do 8 miesięcy konieczne będzie zaliczenie dodatkowych, odpłatnych kursów - teoretycznego, z zakresu bezpieczeństwa jazdy (1 godzina w ośrodku ruchu drogowego) oraz praktycznego, w ośrodku doskonalenia techniki jazdy (2 godziny) - wyjaśnia ekspert.

W okresie próbnym młody kierowca - którego pojazd będzie musiał być oznakowany zielonym listkiem - będzie podlegał dodatkowym rygorom dotyczącym ograniczenia prędkości do 50 km/h w obszarze zabudowanym, nawet jeżeli znaki dopuszczałyby możliwość szybszej jazdy, a poza obszarem zabudowanym do 80 km/h. Dopuszczalna prędkość na autostradzie, dla początkującego kierowcy, wyniesie 100, a nie 140 km/h. To nie koniec ograniczeń - osoba w okresie próbnym nie podejmie pracy zawodowej jako kierowca, bez względu na to czy chodzi o zatrudnienie na etacie, czy w oparciu o własną działalność gospodarczą. Dopiero po pozbyciu się zielonego listka, czyli po pozytywnym zaliczeniu dodatkowych szkoleń, możliwe będzie podjęcie pracy związanej z prowadzeniem pojazdów.

Vauxhall insignia

Koniec z przekładką? - Od 1 stycznia 2015 r. możliwe będzie bezproblemowe zarejestrowanie tzw. anglików - czyli samochodów z kierownicą po prawej stronie, wchodzą bowiem w życie zapisy zawarte w treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - mówi Piotr Protasiuk.

Ekspert wyjaśnia, że zmiany w prawie krajowym zostały wymuszone orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE, który stwierdził, że nakładanie przez kraj członkowski obowiązku przełożenia układu kierowniczego łamie wspólnotową zasadę wolnego przepływu towarów.

Od początku 2015 roku w Polsce będzie można zarejestrować nowy lub używany samochód z kierownicą po prawej stronie.

Nie będzie już wymogu dokonania tzw. "przekładki" kolumny kierowniczej. Nowy pojazd musi posiadać homologację europejską. Używany - musiał być wcześniej zarejestrowany w jednym z krajów Unii Europejskiej - uściśla Protasiuk.

Warunkiem dopuszczenia do ruchu będzie jedynie zmiana reflektorów i lusterek, zgodnie z wymaganiami ruchu prawostronnego. Pojazd musi także posiadać prędkościomierz wyskalowany w kilometrach na godzinę.

Odcinkowy pomiar prędkości i system wykrywania przejazdu na czerwonym świetle

Odcinkowy pomiar prędkości i system wykrywania przejazdu na czerwonym świetle to dwie nowości, które Główna Inspekcja Transportu Drogowego uruchomi w 2015 roku.

Pierwsze urządzenia wchodzące w skład odcinkowego pomiaru prędkości mają działać w II kwartale 2015 roku, a budowa sieci składającej się z 29 lokalizacji zostanie zakończona 2015 roku - powiedział w rozmowie z portalem dziennik.pl Łukasz Majchrzak z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD).

Przejazd na czerwonym świetle? Nowe urządzenia, których wykorzystywanie planuje Inspekcja Transportu Drogowego, będą działały na zasadzie wideodetekcji.

Kamery nie będą mierzyć prędkości. Mają obserwować drogę i wyłapywać te auta, które mimo czerwonego światła wjechały na skrzyżowanie - opisuje Majchrzak.

Urządzenia zostaną ustawione w 20 miejscowościach, przez które przebiegają drogi krajowe, w lokalizacjach szczególnie niebezpiecznych. Kierowcy powinni uważać m.in. w: Markach, Olkuszu, Pile, Lęborku, Ropczycach, Komornikach, Stalowej Woli czy miejscowości Jabłonna.

W planach do końca 2015 roku, poza wspomnianymi 20 urządzeniami rejestrującymi wjazd pojazdu na czerwonym świetle i 29 urządzeniami do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, zapisano także zamontowanie 100 dodatkowych fotoradarów (44 z nich stoi już przy polskich drogach, zatem będzie ich łącznie 400).

Parking samochodowy

- W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, zmienią się zasady korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Od 1 lipca 2015 roku będzie znacznie mniej uprawnionych do parkowania na "kopertach". Stare karty parkingowe zachowują natomiast ważność do 30 czerwca 2015 - dodaje Protasiuk.

Nowa karta parkingowa będzie wydawana maksymalnie na 5 lat i będzie imienna. Przysługiwać będzie tylko osobom cierpiącym na poważną niepełnosprawność ruchową.

Określenie tego poziomu niepełnosprawności i tym samym otrzymanie zgody na przyznanie karty, zależeć będzie od decyzji powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - wyjaśnia ekspert.

Wzrosną też kary za bezprawne parkowanie na "kopertach". Po nowelizacji mandat wzrośnie z 50 zł do 500 zł, dodatkowo popełniający wykroczenie otrzyma 5 punktów karnych. Za posługiwanie się kartą w sposób nieuprawniony grozi do 2000 zł grzywny.

Znowelizowane przepisy narzucają minimalną ilość miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W przypadku parkingów na powyżej 100 miejsc, stanowiska z kopertą muszą stanowić co najmniej 4 proc. liczby miejsc.

Ważne zmiany dla niepełnosprawnych

- Od 1 lipca 2015 powinny zniknąć spod niektórych znaków zakazu tabliczki o treści "dotyczy także niepełnosprawnych". Wedle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2014, przepis pozwalający organizatorom ruchu drogowego na umieszczanie tabliczki "dotyczy także niepełnosprawnych" pod znakami drogowymi, do których mogą się nie stosować posiadacze kart parkingowych, jest niezgodny z konstytucją oraz ustawą Prawo o ruchu drogowym - dodaje prawnik.

Ekspert wyjaśnia, że o ile do 1 lipca 2015 roku nie zostaną wprowadzone nowe przepisy w tej materii - pomimo tabliczki z napisem, że ustawiony znak drogowy "dotyczy także niepełnosprawnych" - osoby niepełnosprawne będą mogły, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do niektórych znaków zakazujących ruchu lub postoju.

Prawo przewiduje taką możliwość nie tylko wobec niepełnosprawnych, lecz także w stosunku do osób przewożących pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej jak również pracowników specjalistycznych placówek - mówi Protasiuk.

Źródło: Dziennik.pl

Dowiedz się więcej na temat: 2015 | kierowca

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »