Reklama

Już ponad 6000 umów w Programie Innowacyjna Gospodarka!

Program Innowacyjna Gospodarka liderem kontraktacji wśród programów krajowych: już ponad 6 tysięcy podpisanych umów.

Program Innowacyjna Gospodarka, finansowany z funduszy Unii Europejskiej, wspierający m.in. rozwój przedsiębiorstw realizujących innowacyjne projekty, z sukcesem spełnia swoje założenia. Obecnie ma najwyższy poziom kontraktacji spośród sześciu krajowych programów operacyjnych, a wartość zatwierdzonych wniosków osiągnęła 77 % środków przeznaczonych na jego realizację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Reklama

Całkowity budżet PO IG na lata 2007-2013 wynosi 9,7 mld euro, czyli około 38,5 mld złotych.

W Programie wyróżniono dziewięć priorytetów, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie. Priorytety 1-2, dla których Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Infrastruktura sfery B+R. Priorytety 3-6, pozostające w gestii Ministerstwa Gospodarki, to: Kapitał dla innowacji, Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Dyfuzja Innowacji oraz Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. W priorytetach 78 pośredniczy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a są to: Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracjiSpołeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Dziewiątym priorytetem jest Pomoc techniczna.

Według danych z dnia 19 stycznia 2011 roku dotacje otrzymało 5 100 przedsiębiorców. Liczba ta obejmuje zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i te z sektora MŚP. Średnia kwota dofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosiła 1,6 mln złotych, dla dużych zaś 10,5 mln zł. Granty otrzymały także 272 jednostki naukowe i 170 szkół oraz uczelni wyższych. Średnia kwota dofinansowania dla tych jednostek wynosiła odpowiednio ok. 13,8 mln zł i 24,5 mln zł.

Efekty dotychczasowego wdrażania PO IG są już widoczne. Dofinansowano ponad 600 projektów badawczych, stworzono blisko 1500 miejsc pracy związanych z B+R, wsparto 64 ośrodki badawcze i 943 projekty w zakresie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw oraz dofinansowano 115 projektów dotyczących dostępu MŚP do zewnętrznych źródeł finansowania. Rozpoczęto także inwestycje w 10 parkach naukowo - technologicznych, w 14 obiektach, które mogą stać się atrakcjami turystycznymi, podjęto również realizację 27 inwestycji dotyczących świadczenia usług publicznych przez internet dla przedsiębiorców i obywateli. Wymierne skutki implementacji Programu są zauważalne również w dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dzięki środkom PO IG dostęp do Internetu uzyskało 3 500 gospodarstw domowych, 1 300 małych przedsiębiorstw otrzymało wsparcie na rozwój e-usług oraz zrealizowano 170 projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Innowacyjna Gospodarka dostrzega również potrzebę ochrony własności przemysłowej, na którą wsparcie uzyskało 65 przedsiębiorstw.

Ogromnie popularne okazały się organizowane w ramach PO IG konkursy, w związku z czym środki na niektóre z nich zostały już wyczerpane. Na chwilę obecną nie będą już organizowane konkursy dotyczące następujących działań:

• 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,

• 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,

• wszystkich działań II osi,

• 3.1 Inicjonowanie działalności innowacyjnej,

• 3.3.1 Wsparcie dla IOB,

• 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

• 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,

• 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,

• 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki,

• 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym,

• 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej.

UWAGA: Informacje nt konkursów w 2011 roku dostępne są na stronach Instytucji Wdrażających oraz stronie Programu.

Jak więc widać, Program Innowacyjna Gospodarka spotyka się z dużym zainteresowaniem i realizuje zamierzone cele. Dodatkowo w 2010 roku wprowadzono uproszczenia, które pomogą potencjalnym beneficjentom uzyskać dofinansowanie:

• odstąpiono od tzw. kryterium czasu, czyli uwzględniania kolejności składania wniosków przez beneficjentów (jako element wpływający na ocenę projektów),

• wprowadzono na szeroką skalę możliwość uzyskania zaliczki na finansowanie projektu oraz rozszerzono zakres finansowania leasingiem,

• wprowadzono możliwość składania wniosków drogą elektroniczną (w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej i 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B),

• złagodzono wymogi dotyczące zabezpieczenia przekazanej dotacji,

• wprowadzono możliwość kwalifikowania kosztów zabezpieczenia realizacji umowy,

• utworzono także nowe poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji oraz

• rozdzielono wsparcie udzielane w ramach działań 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.

Wszystkie te zmiany mają posłużyć lepszemu i łatwiejszemu rozdzielaniu środków w ramach PO IG.

Kolejnym przejawem tego, że Program Innowacyjna Gospodarka spotyka się z dużym zainteresowaniem beneficjentów jest fakt, iż do 26 stycznia 2011 roku podpisano 6 010 umów, a analiza ostatniego kwartału ubiegłego roku wskazuje na stały wzrost kontraktacji. Rośnie liczba składanych wniosków, szczególnie odkąd odstąpiono od zasady "kto pierwszy, ten lepszy".

Łączna suma, na jaką podpisano umowy1 , wynosi 25,73 mld PLN, co stanowi 66,82 % środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu, zatwierdziło do dofinansowania 6 611 wniosków, tym samym zaangażowano już blisko 77 % środków przeznaczonych na jego realizację.

Oznacza to, że w ramach PO IG do wykorzystania zostało już tylko 23 % środków - lwia ich część zostanie rozdysponowana w roku 2011.

Ten rok jest zatem ostatnią szansą, aby skorzystać z dotacji w ramach dostępnych działań i dołączyć do tych, którzy już otrzymali wsparcie z Programu.

1 Stan na 26.01.2011 r.

_gde_kalsdxisgu = new Image(1,1);

_gde_kalsdxisgu.src='http://interia.hit.gemius.pl/_'+(new Date()).getTime()+'/redot.gif?id=oqTgJH98YzMTJiPPJFC3YZQJXfeu6bsvugvRDSqGKsn.u7/stparam=kalsdxisgu';

//]]>

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »