Reklama

Nie jesteś rolnikiem, ale chcesz kupić ziemię rolną? Sprawdź, jakie wymagania musisz spełnić

Podstawę prawną dla zarządzania nieruchomościami rolnymi w Polsce stanowi głównie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Reguluje ona m.in. kwestię sprzedaży oraz kupna ziemi rolniczej, a także wskazuje podmioty uprawnione do tego typu transakcji.

Kto może posiadać nieruchomość rolną w Polsce?

Wspomniana ustawa zastrzega prawo do nabycia nieruchomości rolnej wyłącznie rolnikom indywidualnym. Niemniej jednak istnieje możliwość uzyskania specjalnego pozwolenia od prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych przez pozostałe osoby. Procedura ta wymaga spełnienia szeregu warunków, zarówno przez zbywcę, jak i kupującego.

To w gestii pierwszego leży złożenie wniosku, w którym wykaże, iż nie miał możliwości sprzedania gruntów podmiotom z prawem pierwokupu tj. bliskiej osobie, Skarbowi Państwa, jednostce terytorialnej, kościelnej osobie prawnej bądź związkowi wyznaniowemu. Nabywca jest z kolei zobowiązany do zagwarantowania (poprzez rękojmię), iż będzie należycie zarządzał nieruchomością rolną.

Reklama

Do złożenia wniosku ma też prawo osoba fizyczna zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne. Musi przy tym:

 • posiadać wykształcenie rolnicze;
 • dać rękojmię właściwego prowadzenia działalności rolniczej;
 • zobowiązać się do zamieszkania przez przynajmniej pięć lat na terenie gminy, gdzie znajduje się kupowana ziemia.

Co należy rozumieć przez wykształcenie rolnicze?

W tej kwestii prawo pozwala na dość dużą swobodę wyboru. Bowiem za osobę z kwalifikacjami rolniczymi jest uznawana osoba, która zdobyła:

 • wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe;
 • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie;
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie;
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem;
 • wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie;
 • tytuł kwalifikacyjny, tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie niejako powiązanym z prowadzeniem działalności rolniczej, a przy tym posiada minimalnie 3-letni staż pracy w rolnictwie.

Listę kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych decydujących o posiadaniu kwalifikacji rolniczych można znaleźć w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

Czy deweloperzy mogą kupić ziemię rolną?

Ustawa z 2016 nie jest przychylna deweloperom lub innym podmiotom, chcącym nabyć grunty rolne w celach niezwiązanych z działalnością rolniczą. W wyniku wprowadzonych zmian, są oni zobowiązani ograniczyć się do zakupu działek, których nie obejmuje ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego tj.:

 • przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele nierolne,
 • gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nie przekraczającej 0,5 ha, które w dniu wejścia w życie ustawy, zajęte są pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego - jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695);
 • nieruchomości rolnych, które w dniu wejścia w życie ustawy, w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są na cele inne niż rolne,
 • nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.

Natalia Sobiech

27 października 2017

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »