Reklama

Limity, które musisz znać na 2011 r.1. Limity podatkowe

Wiele limitów podatkowych na 2011 r. uzależnione jest od średniego kursu NBP z 1 października. Ponieważ średni kurs NBP na 1 października 2010 r. został już ogłoszony i wynosi 3,9465 zł/euro, znane są już limity na 2011 r., które poniżej podajemy:

- dla celów VAT

Większość limitów wyrażona jest obecnie w walucie krajowej. Jedynie limit dla tzw. "małych podatników" wyrażony jest w euro.

Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, za małego podatnika uważany jest podatnik VAT:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,


  •  
  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Limity dla małych podatników na 2011 r. wyniosą (w zaokrągleniu do 1.000 zł):

1.200.000 euro x 3,9465 zł/euro = 4.736.000 zł,

a dla prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, itp. limit wyniesie:

45.000 euro x 3,9465 zł/euro = 178.000 zł.

Ze względu na spadek kursu euro w stosunku do roku ubiegłego limity powyższe ulegną zmniejszeniu. Dla 2010 r. limity te bowiem wynosiły odpowiednio: 5.067.000 zł i 190.000 zł.

Przypomnijmy, że mali podatnicy mają pewne korzyści, bowiem mogą rozliczać VAT według tzw. "metody kasowej", która polega na wykazywaniu obowiązku podatkowego dopiero po otrzymaniu całości lub części należności, nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (z pewnymi wyjątkami).

Szczegółowe zasady stosowania tego sposobu rozliczania uregulowane są w art. 21 ustawy o VAT, natomiast w zakresie terminu odliczania VAT - w art. 86 ust. 16-18 tej ustawy.

- dla ryczałtu ewidencjonowanego

Podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.). Jednym z tych warunków jest, aby w roku poprzedzającym rok podatkowy podatnicy:

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Limit przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego w 2011 r. wyniesie:

150.000 euro x 3,9465 zł/euro = 591.975 zł.

Zasadą jest, że ryczałt płatny jest miesięcznie. Podatnicy mogą jednak wybrać kwartalne opłacanie ryczałtu ewidencjonowanego, jeżeli otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro, czyli kwoty:

25.000 euro x 3,9465 zł/euro = 98.662,50 zł.

W stosunku do roku ubiegłego limity powyższe uległy obniżeniu. W 2010 r. wynosiły one bowiem odpowiednio: 633.420 zł i 105.570 zł.

- dla celów podatku dochodowego

Mały podatnik

W 2011 r. status małego podatnika będzie miał ten podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w 2010 r. kwoty 4.736.000 zł (1.200.000 euro x 3,9465 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł). Przypomnijmy, że na 2010 r. limit ten wynosi 5.067.000 zł.

Posiadanie statusu małego podatnika daje podatnikom prawo do skorzystania ze szczególnych preferencji w zakresie:

  • dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych (na podstawie art. 16k ust. 7-13 ustawy o PDOP i art. 22k ust. 7-13 ustawy o PDOF),


  •  
  • kwartalnego sposobu uiszczania zaliczek na podatek dochodowy (zgodnie z art. 25 ust. 1b-2 ustawy o PDOP i art. 44 ust. 3g-3i ustawy o PDOF).

Limit jednorazowej amortyzacji

Z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego mogą korzystać mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawowy limit jednorazowej amortyzacji wynosi 50.000 euro. W latach podatkowych rozpoczynających się w 2009 r. i 2010 r. limit ten został podwyższony do 100.000 euro w każdym z tych lat podatkowych, na mocy ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 69, poz. 587). Limit ten nie dotyczy jednak 2011 r. Zatem w 2011 r. powróci on do wysokości określonej w ustawie o PDOP oraz w ustawie o PDOF i wyniesie 50.000 euro. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w piśmie z 6 października 2010 r., będącym odpowiedzią na zapytanie naszego Wydawnictwa.

Po przeliczeniu powyższego limitu na złote (według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na 1 października 2010 r. wynoszącego 3,9465 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł), kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, przy ustawowym limicie 50.000 euro, nie będzie mogła przekroczyć w 2011 r. wartości 197.000 zł. Przypomnijmy, że w 2010 r. limit ten wynosi 422.000 zł. Jak widać, limit jednorazowej amortyzacji ulegnie znacznemu obniżeniu.

2. Niższy limit, więcej firm z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych

Od 1 stycznia 2011 r. więcej firm niż dotychczas będzie zobowiązanych prowadzić księgi rachunkowe. Spowodowane jest to niższym niż w roku ubiegłym kursem euro.

Limit do ustalenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosi 1.200.000 euro.

Zarówno dla celów ustawy o PDOF, jak i ustawy o rachunkowości, przeliczenia euro na złote dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 24a ust. 6 ustawy o PDOF oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Ponieważ średni kurs euro NBP z 30 września 2010 r. wyniósł 3,9870 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2010), to m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które w 2010 r. uzyskają przychody w kwocie niższej niż 4.784.400 zł, będą mogły w 2011 r. pozostać na podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub zrezygnować z pełnej księgowości (o ile oczywiście w 2010 r. prowadzą księgi rachunkowe) i powrócić do rozliczania się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W przypadku osiągnięcia lub przekroczenia tej kwoty będą zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe. Przypomnijmy, że na 2010 r. limit ten wyniósł 5.067.120 zł, zatem limit na przyszły rok jest o ponad 280.000 zł niższy.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 30 z dnia 2010-10-20

GOFIN podpowiada

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »