Reklama

OPZZ domaga się natychmiastowego wprowadzenia godzinowej płacy minimalnej

Przedstawiony przez OPZZ i posłów związkowych projekt zakładał, że płaca minimalna na początek będzie wynosić około 11 zł. Okazało się jednak , że oczekiwania płacowe Polaków w tym zakresie są zdecydowanie wyższe i wynoszą - średnio 15,9 zł brutto.

Średnia kwota proponowana przez respondentów w badaniu CBOS to 17,3 zł brutto. Również większość osób prowadzących działalność gospodarczą postulowała wysoki poziom minimalnej płacy godzinowej - średnio 15,9 zł brutto. Nawet większość pracodawców oczekuje minimalnej płacy godzinowej wysokości ponad 15 zł! 

Reklama

Przedstawiony przez OPZZ i posłów związkowych projekt zakładał, że płaca minimalna na początek będzie wynosić około 11 zł. Konsekwentnie przywoływaliśmy argumenty oczywiste dla większości Polaków: niskie płace to groźba ubóstwa, brak oszczędności, spadek konsumpcji, a w konsekwencji wysokie bezrobocie i niska produkcja.

Dowodziliśmy, że w ramach umów cywilnoprawnych wynagrodzenia nie powinny się różnić od tych wypłacanych przy zatrudnieniu etatowym i że wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla wszystkich rodzajów umów byłoby korzystne dla rynku pracy oraz gospodarki. Wskazywaliśmy porównawcze dane, z których wynikało, że realna płaca minimalna w Polsce należy do najniższych w Unii Europejskiej.

Gdy odwiedzali nas goście z zagranicy, nie mogli uwierzyć, że w kraju UE wciąż zdarzają się stawki 0,25 euro za godzinę ciężkiej pracy. Oczekiwaliśmy więc bardzo niewiele. Mimo to ustawa utknęła w komisjach i nic nie wskazuje na to, aby rząd chciał ją wdrażać. Jednocześnie największe organizacje pracodawców wciąż protestują przeciwko ustanowieniu płacy godzinowej nawet na poziomie 9-10 zł!

Bronią oni skrajnie antypracowniczych poglądów nawet wbrew opinii większości przedsiębiorców. Jeżeli rząd nie chce wyjść naprzeciwko oczekiwaniom społecznym i wprowadzić stawki 17-18 zł za godzinę pracy, niech na początek wprowadzi dolną granicę 11 zł. Nieliczni wolnorynkowi fundamentaliści nie powinni blokować inicjatyw popieranych przez prawie całe społeczeństwo. 

Biuro Prasowe OPZZ

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama