Reklama

Wynagrodzenie w razie choroby przypadającej na dni tylko robocze lub wolne od pracy

(1) Pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby przez cały luty br., z tym że zaświadczenia o niezdolności do pracy spowodowanej chorobą obejmowały tylko dni dla niego robocze (w sumie 20). Jak obliczyć jego wynagrodzenie za ten miesiąc, jeśli określono je w stawce miesięcznej? Za luty br. pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie za pracę.

Wynagrodzenie za pracę określone w stałej miesięcznej wysokości, gdy pracownik przez część miesiąca jest niezdolny do pracy z powodu choroby i za ten okres otrzymuje wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek, ustala się według zasad przewidzianych w § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927), dalej rozporządzenia o wynagrodzeniu.

Reklama

W myśl powołanego przepisu, w celu obliczenia tego wynagrodzenia, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 K.p. (chorobowe) lub zasiłek, miesięczną stawkę wynagrodzenia:

- dzieli się przez 30, następnie  

- otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, dalej  

- obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Zgodnie z hipotezą powołanej normy, algorytm ten stosuje się tylko wówczas, gdy choćby ułamek obowiązującego czasu został przez pracownika przepracowany.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Tak też wyjaśnił resort pracy w piśmie nadesłanym do naszego Wydawnictwa 12 sierpnia 2015 r. argumentując, że: "(...) zwrot »przepracowana część miesiąca« należy utożsamiać z sytuacją, w której pracownik przepracował część obowiązującego go wymiaru czasu pracy w danym miesiącu z powodu korzystania ze zwolnienia lekarskiego.

Zdaniem Departamentu (...) przepis § 11 ust. 1 rozporządzenia (oraz stosowany odpowiednio przepis § 11 ust. 2 tego rozporządzenia) nie dotyczy zatem sytuacji, gdy pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby, która objęła jego rozkładowe dni pracy i nie pracował w danym miesiącu.

Należy zaznaczyć, iż na podstawie art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas jej niewykonywania pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Zasadą jest zatem, że pracownik który nie świadczy pracy nie nabywa prawa do wynagrodzenia. (...)".

Przykład:

 Zakładamy, że pracownik z pytania jest zatrudniony w normach podstawowych od poniedziałku do piątku za wynagrodzeniem w wysokości 3.000 zł miesięcznie. W lutym br. przedłożył zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA na okresy: od 1 do 2 dnia tego miesiąca, od 5 do 9 dnia tego miesiąca itd., na wszystkie dni robocze.

Ponieważ nie przepracował części miesiąca, nie wypłacono mu wynagrodzenia za pracę. Otrzymał jedynie wynagrodzenie chorobowe za 20 dni w wysokości 1.380,60 zł [(3.000 zł - 411,30 zł) x 12 m-cy : 12 m-cy = 2.588,70 zł; 2.588,70 zł x 80% : 30 = 69,03 zł; 69,03 zł x 20 dni = 1.380,60 zł].

Zwracamy uwagę!

W literaturze przedmiotu podnosi się, że w świetle obowiązujących zasad pracownik wynagradzany stawką miesięczną jest w okolicznościach wskazanych w pytaniu w gorszym położeniu od pracowników wynagradzanych odmiennie. Świadczenie za jeden dzień choroby stanowi bowiem 1/30 podstawy wymiaru. Zatem pomijając, iż jest ono co do zasady obniżone do 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 11 ust. 1 ustawy zasiłkowej), to w tym przypadku stanowi jedynie 20/30 podstawy (ok. 67%).

Resort pracy w powołanym wcześniej piśmie zaznaczył, że nie ma przeszkód: "(...) aby zakładowe źródła prawa pracy przewidywały prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy. Postanowienia te, jako korzystniejsze dla pracowników od regulacji zawartej w treści art. 80 Kodeksu pracy, będą zgodne z prawem (art. 9 § 2 Kodeksu pracy). (...)".

(2): Pracownik jest zatrudniony na część etatu i wynagradzany stawką miesięczną. W marcu br. przedłożył zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy obejmujące cały tydzień, w którym nie zaplanowano mu w ogóle pracy. Jak obliczyć jego wynagrodzenie za ten miesiąc?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej W okolicznościach wskazanych w pytaniu nie ma podstaw do obniżenia wynagrodzenia. Tak też wyjaśnił resort pracy w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu 12 grudnia 2013 r., w którym czytamy, że: "(...) pracownik wprawdzie był nieobecny w pracy z powodu choroby przez część miesiąca, ale mimo to przepracował w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. W tej sytuacji pracownikowi przysługuje, zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy, wynagrodzenie za cały miesięczny wymiar czasu pracy, tj. pełne wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej. (...)". Stanowisko to potwierdził w piśmie powołanym w odpowiedzi na pierwsze pytanie.

Przykład:  

Pracownik zatrudniony na 1/5 etatu za wynagrodzeniem w wysokości 600 zł miesięcznie od 5 do 9 marca 2018 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby, co udokumentował zaświadczeniem ZUS ZLA. W ww. okresie nie zaplanowano mu pracy, a obowiązujący go wymiar (176 godz. x 1/5 = 35,2 godz.) wypracował w następnym tygodniu tego miesiąca, pracując do 8 godzin dziennie.

Pracownik otrzymał tytułem wynagrodzenia za pracę za ten miesiąc pełną stawkę - 600 zł, a ponadto 69,05 zł tytułem wynagrodzenia chorobowego [(600 zł - 82,26 zł) x 12 m-cy] : 12 m-cy = 517,74 zł; 517,74 zł x 80% : 30 = 13,81 zł (stawka dzienna); 13,81 zł x 5 dni = 69,05 zł.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy Nr 7 z dnia 2018-04-01

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »