Reklama

Pracownicze Plany Kapitałowe zastąpią OFE?

Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Prezydent Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. PPK wejdą w życie od początku 2019 r. i obejmą ponad 11 mln osób. Zapis do PPK będzie automatyczny z możliwością odstąpienia od udziału.

Reklama

Według szacunków rządu, program będzie dotyczył ok.11,5 mln pracowników i ma zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów, po ukończeniu przez nich 60. roku życia. Zgodnie z założeniami ustawa wejdzie w życie z początkiem 2019 r., zaś pierwsi - najwięksi pracodawcy będą objęci obowiązkiem utworzenia PPK od 1 lipca 2019 r.

Podpis Andrzeja Dudy otwiera drogę do uruchomienia największego od lat programu oszczędzania z myślą o emeryturze.

PPK mają dotyczyć, według szacunków rządu, który przedłożył projekt ustawy, ok. 11,5 mln pracowników i mają zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów, po ukończeniu przez nich 60. roku życia.

Ustawa zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy. Dotyczy osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłacałby składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. W efekcie maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika mogłaby wynosić 8 proc.

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK będzie mogła wynosić mniej niż 2 proc. wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Poza tym obowiązywałaby coroczna dopłata z budżetu w wysokości 240 zł, a ponadto państwo dawałoby dodatkową "opłatę powitalną" w wysokości 200 zł.

Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r.

Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób - od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób - od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych.

Zasady dystrybucji przewidują, że zapis do PPK będzie automatyczny z możliwością odstąpienia od udziału.

CZYTAJ ZAPIS DEBATY INTERII O PPK

Podmioty prowadzące PPK

Program PPK będzie prowadzony przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i Powszechne Towarzystwa Emerytalne.

Gdy ktoś osiągnie 60. rok życia, będzie mógł wypłacić zgromadzone środki jednorazowo, choć wtedy 75 proc. z nich będzie opodatkowane. Jeżeli kwota ta będzie wypłacana w miesięcznych ratach przez 10 lat, nie będzie opodatkowana.(podatek Belki)

Wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, będącymi funduszami zdefiniowanej daty, w których lokowane będą środki gromadzone w PPK, nie będzie mogło być większe niż 0,5 proc. wartości aktywów netto w skali roku.

Całkowity limit opłat pobieranych przez instytucje finansowe określono na poziomie do 0,6 proc. wartości aktywów netto takiej instytucji (z czego nie więcej niż 0,1 proc. będzie stanowiła tzw. opłata za osiągnięcie określonego wyniku inwestycyjnego).

Zgodnie z ustawą łączna wartość inwestycji w aktywa denominowane w walutach obcych nie będzie mogła przekroczyć 30 proc. wartości aktywów funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego. Projekt znosi ograniczenia co do stosowania tzw. krótkiej sprzedaży i inwestycji w metale, wprowadza możliwość inwestowania w towarowe instrumenty pochodne, umożliwia lokowanie części aktywów w produkty oparte o nieruchomości, fundusze venture capital, private equity i fundusze inwestycyjne stosujące strategie absolutnej stopy zwrotu. W wymienione wyżej inwestycje będzie można zaangażować najwyżej 10 proc. aktywów.

Pieniądze gromadzone przez uczestnika PPK mają być lokowane w funduszu zdefiniowanej daty właściwym dla jego wieku. W ramach PPK będzie wyodrębnionych minimum 5 takich funduszy. Mają się one różnić sposobem alokacji aktywów pomiędzy papierami dłużnymi a akcjami.

Wprowadzono limity inwestycyjne wynikające z ograniczenia dla funduszy zdefiniowanej daty, które mają tworzyć PPK. Wynika z nich, że proporcja w portfelach funduszy części rynkowej, czyli np. akcji, do dłużnej, czyli lokat i obligacji, ma być na początku kariery zawodowej oszczędzającego jak 80 proc. do 20 proc., a na koniec jak 15 proc. do 85 proc.

W części udziałowej portfela inwestycyjnego funduszu, ustawodawca dokładnie określił, w jakie spółki i w jakim procencie będzie można inwestować zgromadzone środki na rachunku PPK. Są to głównie duże spółki z WIG20 i mWIG40.

Art. 37 ust.13 ustawy o PPK wskazuje, że fundusz zdefiniowanej daty w ramach części udziałowej portfela może lokować:

* nie mniej niż 50 proc. aktywów netto w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu WIG20 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20

* nie więcej niż 20 proc. aktywów netto w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks mWIG40

* nie więcej niż 20 proc. aktywów netto w ramach części udziałowej w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na GPW inne niż wymienione w pkt 1 i 2 powyżej oraz spółki notowane na rynku NewConnect oraz na innych zorganizowanych rynkach w Polsce oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek oraz indeksów rynków, na których są notowane

* nie mniej niż 20 proc. aktywów netto w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów.

Ustawa przewiduje karę grzywny "w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń", a za uchylanie się od płacenia składek lub inne nieprawidłowości będzie grozić kara od 1000 zł do 1 mln zł.

- - - - - -

Najwięksi pracodawcy mają mniej niż pół roku na wdrożenie PPK w swoich firmach

Ten powszechny program oszczędnościowy to duża rewolucja wspierająca polski system emerytalny, ale jednocześnie wyzwanie dla przedsiębiorców. Będą oni bowiem odgrywać niezwykle istotną rolę w procesie jego wdrażania do firm.

Jak wynika z opracowania "Pracownicze Plany Kapitałowe - podręcznik dla pracodawców", powstałego we współpracy Nationale-Nederlanden PTE i Instytutu Emerytalnego, największe firmy już dziś powinny zacząć przygotowania do wprowadzenia programu.

Najbardziej istotne kwestie we wdrożeniu PPK z punktu widzenia przedsiębiorcy to: zabudżetowanie dodatkowych kosztów, wybranie instytucji finansowej do zarządzania PPK, zapisanie pracowników do programu oraz dostosowanie systemów kadrowo-płacowych.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys zapowiedział wcześniej, że system PPK wzmocni polską gospodarkę i przełoży się na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego o ok. 0,3-0,4% PKB w perspektywie długoterminowej. Wcześniej mówił, że po wprowadzeniu PPK na rynek kapitałowy może rocznie wpływać więcej niż zakładane w projekcie ustawy 12 mld zł.

Dowiedz się więcej na temat: oszczędzanie na emeryturę | emerytura | PPK
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »