Reklama

Santander & tarcza finansowa PFR: Można się starać o dodatkową kwotę subwencji

Ruszyła procedura odwoławcza dla firm, które otrzymały częściowo pozytywną decyzję. Jeżeli przedsiębiorstwo ma podstawy do ubiegania się o różnicę między kwotą wnioskowaną a otrzymaną - może złożyć odwołanie poprzez system bankowości elektronicznej.

Ubiegając się o subwencję  w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, po otrzymaniu decyzji częściowo pozytywnej, firma ma prawo złożyć wniosek odwoławczy w banku, w którym składany był wniosek pierwotny. Chodzi o taką sytuację, w której dotacja została przyznana, ale w kwocie niższej niż wnioskował przedsiębiorca.

Reklama

Już po starcie programu tarcza finansowa PFR pod koniec kwietnia prezes PFR Paweł Borys zapowiadał taką możliwość. Chodziło o to, żeby pewne rozbieżności nie wstrzymywały wypłaty subwencji, dlatego zgodnie z konstrukcją programu w takim przypadku, jeśli przyznana i wypłacona kwota jest niższa od wnioskowanej, przedsiębiorca może się odwołać i dane są ponownie weryfikowane, a jeśli weryfikacja okaże się pozytywna, to wypłacona zostanie dodatkowa kwota.

Odwołania mogą być składane również drogą elektroniczną poprzez formularz w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny, np. Santander Bank Polska. Przedsiębiorca może je złożyć nie więcej niż dwa razy w odniesieniu do jednej firmy.

Warto zaznaczyć, że ta procedura odwoławcza nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji, bo w przypadku odmowy firmy od początku działania programu mogą składać kolejne wnioski i ewentualnie reklamacje.

Odwołanie w uruchomionej właśnie procedurze dotyczy wnioskowania o różnicę pomiędzy maksymalną kwotą subwencji, a kwotą przyznanej subwencji, stąd decyzja wygląda analogicznie jak przy procesie wnioskowania:

- decyzja pozytywna - przedsiębiorca dostał zgodę na całkowitą różnicę między kwotą wnioskowaną a maksymalną;

- decyzja pozytywna ze zmniejszeniem - przedsiębiorca dostał zgodę na częściową różnicę między kwotą wnioskowaną a maksymalną;

- decyzja negatywna - PFR dokonał negatywnej oceny i nie przyznaje większych środków dla przedsiębiorcy.

Podobnie jak przy wnioskach o subwencje, bank będzie przekazywał te decyzje wraz z powodami, jakie otrzymuje z PFR.

Program subwencji został uruchomiony pod koniec kwietnia. Według stanu na 19 maja z tarczy finansowej PFR skorzystało już 143 tys. firm, zatrudniających prawie 1,5 mln pracowników. Łącznie do przedsiębiorstw trafiło już 29,5 mld złotych subwencji.

EKSPERT SANTANDERA RADZI: KTO MOŻE ZŁOŻYĆ ODWOŁANIE

Adrian Kaczmarek, menedżer ds. MŚP w Santander Bank Polska: - Odwołanie może złożyć przedsiębiorca, który otrzymał dotację niższą, niż wnioskował. Jeśli w ogóle nie otrzymał dotacji - może złożyć reklamacje. Odwołanie można złożyć w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy o subwencję, przysługuje ono od pierwotnej decyzji i może zostać złożone nie więcej niż dwa razy. 

- Złożenie odwołania nie sprawi problemów - dla wygody wniosek odwoławczy znajduje się w tym samym miejscu w bankowości internetowej, co wnioski o subwencję.  Z perspektywy użytkownika proces wygląda jak edycja poprzednio złożonego wniosku - wszystkie dane automatycznie podstawiają się z uprzednio złożonego wniosku, a przedsiębiorca tylko poprawia dane, które zostały wskazane jako rozbieżności przez PFR.

- Proces składania i rozpatrywania odwołania przebiega analogicznie do wnioskowania - na decyzje przedsiębiorca może oczekiwać do 21 dni, chociaż spodziewamy się, że podobnie jak przy wnioskach większość będzie rozpatrywana znacznie szybciej, w ciągu kilku dni.

Tekst powstał w ramach cyklu "Tarcza finansowa PFR", którego partnerem jest Santander Bank Polska

Dowiedz się więcej na temat: tarcza antykryzysowa