W tym polu wybierz symbol waluty z jakiej chcesz przeliczyć daną kwotę po średnim kursie NBP z danego dnia.