W tym polu wybierz symbol waluty na jaką chcesz przeliczyć daną kwotę po średnim kursie NBP z danego dnia.