W tym polu podaj dzień dla którego chcesz wykorzystać tabelę kursów średnich NBP. W przypadku podania dnia, w którym nie została opublikowana tabela NBP, do obliczeń pobierany jest najbliższy wcześniejszy kurs.