Data powstania zobowiązania:
W tym polu wpisz datę powstania zobowiązania, nie moze być ona wcześniejsza niż 1 maja 1989 r.