Data zapłaty zobowiązania:
W tym polu wpisz datę w której dokonałeś zapłaty zobowiązania.