27.11.2015

Artykuły (3)

 • Zawarcie znaczącej umowy

  • Piątek, 27 listopada 2015 (17:10)
  Dayli Polska Sp. z o.o. (dalej Spółka), informuje, że w dniu 27.11.2015 r. zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Bank) Porozumienie do Umowy Wieloproduktowej nr...
  R., oo, 27.11.2015
 • Zawarcie umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji Makora KHS S.A.

  • Piątek, 27 listopada 2015 (15:00)
  Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. /Emitent/ informuje, iż w dniu 27.11.2015 roku, do spółki wpłynęła podpisana przez znaczących Akcjonariuszy umowa o czasowe wyłączenie...
  27.11.2015
 • Zmiana firmy spółki zależnej

  • Piątek, 27 listopada 2015 (14:20)
  Zarząd Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również: „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym wiadomości o dokonanej w dniu 27.11.2015 r. zmianie firmy spółki zależnej...
  27.11.2015