opóźnienia w płatnościach

  • Wszystkie (1)
  • Wideo (1)

Wideo (1)

    • Czwartek, 16 grudnia 2021 (14:48)
    W Polsce – wraz ze zmniejszającą się liczbą upadłości – poprawiła się także sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw. Zatory płatnicze oraz opóźnienia w płatnościach w biznesie w sektorze...  
    zatory płatnicze, opóźnienia w płatnościach