Reklama

Są szanse na odbudowę popytu konsumpcyjnego - raport NBP

Większość sygnałów pochodzących z danych o wyższej częstotliwości wskazuje na możliwość odbudowy popytu konsumpcyjnego w najbliższej przyszłości, wskazując zwłaszcza na polepszające się nastroje konsumenckie w gospodarce - wynika z opublikowanego w środę raportu NBP "Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w IV kw. 2013 r.".

"Obydwa syntetyczne wskaźniki ufności konsumenckiej - bieżący i wyprzedzający - mierzące nastroje konsumenckie od początku 2013 r. odnotowały systematyczne wzrosty, utrzymując jednak wciąż negatywny poziom ocen. Od drugiego kwartału 2013 r. ciągłej poprawie ulegał wskaźnik oceniający, czy jest dobry czas na dokonywanie poważnych zakupów, który (jak wynika z analiz IE) najlepiej spośród pozostałych wskaźników koniunktury pokazuje kierunki zmian przyszłej konsumpcji indywidualnej" - napisano w raporcie NBP.

Reklama

"Silniej niż wskaźniki koniunktury konsumenckiej ze spożyciem powiązana jest sprzedaż detaliczna towarów, która w I kwartale br. przyspieszyła do 5,5 proc. rdr wobec wzrostu o 4,2 proc. rdr w IV kw. 2013 r., co, wspierane odczytami wskaźników ufności konsumenckiej, jest zgodne z przyspieszeniem dynamiki spożycia indywidualnego z 2,1 proc. w IV kw. 2013 r. do 2,6 proc. w I kw. 2014 r. i jest pozytywnym sygnałem w zakresie kształtowania się popytu konsumpcyjnego w następnych kwartałach" - dodano.

Autorzy raportu zaznaczają, że spadek realnego wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych w IV kw. 2013 r. jest jednak negatywnym sygnałem dla spożycia.

"Niemniej jednak obserwowane w kolejnych kwartałach stopniowe podwyższenie się tempa wzrostu aktywności gospodarczej, widoczne m.in. dla produkcji sprzedanej przemysłu, stopniowo poprawiających się (i wychodzących z głębokiego regresu) wyników budownictwa oraz we względnie stabilnych tendencjach wzrostowych sektora usługowego powinny przełożyć się na wzrost dochodów do dyspozycji sektora GD" - napisano.

W raporcie wskazano, że wyraźnie polepszyła się też sytuacja na rynku pracy w I kwartale 2014 r., co miało przełożenie na przyspieszenie spożycia indywidualnego w I kwartale bieżącego roku i, najprawdopodobniej, wzrost dochodów do dyspozycji GD.

"Ponadto, czynnikami mogącymi pozytywnie wpływać na popyt konsumpcyjny w najbliższym czasie są: obserwowana w ostatnich miesiącach niska stopa inflacji, niskie oczekiwania inflacyjne oraz wspierający wydatki konsumpcyjne wzrost kredytu. W IV kwartale 2013 r. (po redukcji wahań sezonowych) dynamika spożycia prywatnego była nieco wyższa niż dynamika dochodów" - napisano.

SPOŻYCIE PRYWATNE, REALNE DOCHODY

W raporcie NBP zaznaczono, że spożycie prywatne w IV kwartale 2013 r. wzrosło względem analogicznego kwartału 2012 r. o 2,0 proc.

"Rośnie również stopień finansowania konsumpcji kredytem, co stanowi czynnik wspierający rozwój popytu konsumpcyjnego w przyszłości. Równocześnie odnotowano jednak spadek konsumpcji dóbr trwałych o 2,5 proc. rdr s.a. Dostępne już dane za I kw. 2014 r. wskazują na przyspieszenie dynamiki konsumpcji, gdyż spożycie indywidualne wzrosło w tym okresie o 2,6 proc." - napisano.

Autorzy raportu NBP wskazują, że w IV kwartale 2013 r. realne dochody do dyspozycji brutto sektora gospodarstw domowych spadły rdr o 0,5 proc.

"W IV kw. 2013 r. realne dochody do dyspozycji brutto sektora gospodarstw domowych (GD) spadły w ujęciu rocznym o 0,5 proc. wobec wzrostu o 1,2 proc. w poprzednim kwartale, a dynamika kwartalna wyniosła 0 proc. (s.a.). Spadek realnych dochodów do dyspozycji brutto GD realizował się w warunkach ujemnej dynamiki rocznej dochodów z pracy najemnej, relatywnie stabilnej dynamiki nadwyżki operacyjnej brutto oraz osłabienia dynamiki dochodów ze świadczeń społecznych" - napisano.

"Stopa oszczędzania w IV kw. 2013 r. po korekcie sezonowej spadła do 2,7 proc. z 7,9 proc. w III kw., przy znacznym spadku udziału oszczędności emerytalnych w systemie kapitałowym (z 6,3 proc. s.a w III kw. 2013 r. do 1,6 proc. s.a w IV kw. 2013 r.) oraz zmniejszeniu się stopy oszczędności dobrowolnych (1,1 proc. w IV kw. 2013 r. wobec 1,6 proc. w poprzednim kwartale). W IV kw. 2013 r. odsezonowana stopa inwestowania wyniosła 7,8 proc., co stanowi kontynuację stabilnej tendencji z poprzednich kwartałów. Nastąpił powrót do niższych wartości stopy oszczędzania w sektorze GD w porównaniu do stopy inwestycji, przez co zwiększyła się wielkość zadłużenia netto sektora GD wobec innych sektorów gospodarki" - dodano.

AKTYWA FINANSOWE

Z raportu NBP wynika, że w IV kw. 2013 r. gospodarstwa domowe przeznaczyły na powiększenie swoich aktywów finansowych łącznie 9,1 mld zł, tj. kwotę o 28 proc. mniejszą niż przed rokiem oraz niemal 5-krotnie mniej niż przed kwartałem.

"Dominującą formą inwestowania w aktywa były w IV kw. 2013 r. depozyty bankowe, w których ulokowano 13,3 mld zł, zasoby gotówki powiększono o niespełna 1,0 mld zł. Środki zgromadzone w kapitałowym systemie ubezpieczeń przyrosły w tym kwartale o 3,3 mld zł. Jednocześnie gospodarstwa domowe wycofały 12,7 mld zł z aktywów zainwestowanych wcześniej w akcje i inne udziały kapitałowe" - napisano.

"Zaciągnięte przez gospodarstwa domowe nowe zobowiązania finansowe sięgnęły kwoty 6,6 mld zł, ponad dwukrotnie wyższej od wartości nowych zobowiązań podjętych przed rokiem. Wśród nich transakcje z tytułu nowo udzielonych pożyczek zrealizowano w kwocie 5,1 mld zł, stanowiącej trzykrotność kwot zaciągniętych rok wcześniej" - dodano.

Według autorów raportu dane monetarne wskazują, że w I kw. 2014 r. procesy gromadzenia oszczędności finansowych uległy spowolnieniu.

"Gospodarstwa domowe ograniczyły wielkość środków przeznaczanych na powiększenie swoich aktywów finansowych, zarówno w porównaniu z poprzednim kwartałem, jak i z występującym przed rokiem. Zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim lokaty bankowe, na które przeznaczono, podobnie jak przed rokiem, niemal 3/4 wartości nowych oszczędności" - napisano.

"Więcej środków niż przed rokiem gospodarstwa domowe przeznaczyły przede wszystkim na zakup akcji, w mniejszym stopniu również jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także na inwestycje w kapitałowe fundusze ubezpieczeniowe oraz w pozostałe aktywa finansowe. Dane monetarne wskazują na ponad półtorakrotne, w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększenie w I kw. 2014 r. kwoty nowych zobowiązań finansowych, szczególnie w segmencie kredytów konsumpcyjnych oraz pozostałych kredytów, poza mieszkaniowymi" - dodano.

Dowiedz się więcej na temat: NBP | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »