Rostowski: Bez OFE zaoszczędzilibyśmy 70 mld zł

Minister finansów Jacek Rostowski powiedział, że gdyby nie wprowadzenie II filaru w 1999 roku polski dług publiczny wynosiłby mniej niż 40 proc. PKB. Na koniec 2012 wyniósł on tymczasem 52,7 proc. według Ministerstwa Finansów.
Najlepsze tematy