Uwolnienie rynku gazu to lepsze ceny i obsługa klientów

Niemiecki koncern energetyczny RWE wchodzi na otwierający się w Polsce rynek gazu. Zamierza wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenia – jest piątym największym sprzedawcą tego paliwa na rynku europejskim. Dla klientów liberalizacja tego sektora ma być szansą na niższe ceny i lepszą obsługę.
– Tzw. mały trójpak, czyli nowelizacja Prawa energetycznego jest bardzo ważnym krokiem w kierunku pełnej liberalizacji rynku energii elektrycznej oraz rozpoczęcia liberalizacji rynku gazowego w Polsce – uważa Janusz Moroz, członek zarządu RWE.
Najlepsze tematy