Hiszpański sąd zdecyduje o losach FagorMastercook

Hiszpański sąd zdecyduje wkrótce o wszczęciu postępowania, związanego z bankructwem spółki FagorMastercook SA. Oznacza to, że polscy wierzyciele będą musieli zgłaszać swoje wierzytelności do sądu w San Sebastian, gdzie trafił wniosek o upadłość układową, złożony przez zarząd firmy. Będą mogli też wnioskować o ogłoszenie upadłości wtórnej do polskiego wymiaru sprawiedliwości. - Wtedy polski majątek będzie podlegał polskim regulacjom likwidacyjnego postępowania upadłościowego - tłumaczy mec. Piotr Zimmerman z kancelarii Zimmerman i Wspólnicy.