Łagodna polityka monetarna dobra dla rynków?

Widać, że Europejski Bank Centralny zrobi wszystko, by zapobiec recesji w strefie euro. W ten nurt wpisuje się ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej, która mocno obniżyła stopy procentowe. Wydaje się, że ta łagodna polityka monetarna pozwoli na wykorzystanie ostatnich chwil hossy na rynku obligacji. W obecnych warunkach warto też zainteresować się akcjami - mówi Piotr Minkina z Union Investment TFI.
Najlepsze tematy