R. Benecki: Frankowicze mogą liczyć na obniżkę szwajcarskich stóp procentowych

Największym sojusznikiem polskich frankowiczów jest szwajcarski przemysł. Po spektakularnym umocnieniu franka jego eksportowa rentowność gwałtownie spadła. Producenci muszą albo obniżać ceny sprzedawanych za granicę towarów albo godzić się z niższymi zyskami. Przed 15 stycznia bowiem każde zarobione w krajach Unii euro, szwajcarskie firmy wymieniały na 1,2 franka. Dziś dostają za nie ok. 99 rappenów lub centymów, jak zwie się odpowiednik polskich groszy w różnych częściach tego kraju.
– Na razie Szwajcarii Bank Narodowy próbuje nie dotykać rynku, czekając na to, aż ustali się jakiś kurs euro w stosunku do franka – mówi główny ekonomista ING Bank Śląski. – Wydaje mi się, że ruch jest po stronie ujemnych stóp. Interwencje na większą skalę są w tej chwili mało realne, dlatego że szwajcarski bank centralny skupił już około ponad 500 mld franków w postaci rezerw walutowych.
Najlepsze tematy