Rośnie zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników internetu

Nie sprowadzajmy zagrożenia tylko do przestępczości, która z założenia jest świadomym działaniem na szkodę ofiary. Tutaj mamy również do czynienia ze zdarzeniami, które wcale nie są nakierowane bezpośrednio na uczynienie szkody. Choć rzeczywiście świadomych zdarzeń z zakresu np. ataków DDoS-owych czy ataków phishingowych, czyli nielegalnej próby pozyskania dostępu do strony i do naszych danych, jest coraz więcej – mówi Piotr Muszyński, wiceprezes Orange Polska ds. operacyjnych.
Najlepsze tematy