Nowe standardy ustalania wysokości alimentów. Sąd wyliczy pieniądze na dziecko według tabeli?

Propozycja sędziów, dotycząca zmian w sposobie orzekania w zakresie alimentów, może prowadzić do pokrzywdzenia zarówno osób uprawnionych, jak i zobowiązanych do świadczeń. Ustalając wysokość alimentów, należy wziąć pod uwagę wiele aspektów związanych z utrzymaniem dzieci.
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce skierowało do Ministerstwa Sprawiedliwości propozycję zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dotyczących sposobu orzekania o wysokości alimentów. Wzorowane są one na rozwiązaniach niemieckich. Zgodnie z regulacjami naszych zachodnich sąsiadów wysokość świadczenia jest wyliczana przez sędziów przy pomocy tabeli zawierającej informacje o zarobkowych i majątkowych możliwościach osoby zobowiązanej do alimentacji oraz wieku dziecka. W oparciu o te dane określana jest konkretna kwota.
Najlepsze tematy