Gospodarcze kłopoty Polski będą się pogłębiać

Mijający rok będzie gorszy od poprzedniego, ale pozostanie lepszy od nadchodzącego. Rok 2017 będzie trudniejszy dla gospodarki, bo osłabione zostały siły jej wzrostu.
- Osłabiona została odporność polskiej gospodarki na zewnętrzne wstrząsy - mówi w rozmowie z Market News24 dr Andrzej Rzońca, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, główny doradca FOR, były członek Rady Polityki Pieniężnej.
Co osłabiło tę odporność, o tym więcej w materiale wideo.
Najlepsze tematy