Nie będzie przyśpieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce

Polska gospodarka nie przyśpiesza. We wtorek GUS ogłosił, że w IV kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo, czyli w cenach stałych przy roku odniesienia 2010, zwiększył się realnie o 1,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,1%. PKB niewyrównany sezonowo, a więc liczony w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego wzrósł realnie o 2,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

- Nie będzie przyśpieszenia wzrostu gospodarczego w 2017 r., wbrew oczekiwaniom rządu - mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Andrzej S. Bratkowski, były wiceprezes NBP i były członek Rady Polityki Pieniężnej.
Według przewidywań eksperta w 2017 r. PKB dla Polski wzrośnie tylko o 2,0 - 2,5 proc. To także byłby gorszy wynik niż najnowsze przewidywania Komisji Europejskiej.
Najlepsze tematy