Dotkliwe kary dla przedsiębiorców, wynoszące nawet do 1 mln złotych za niewypełninienie obowiązku rejestracyjnego

W związku z utworzeniem nowego rejestru środowiskowego, tj. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, na wielu przedsiębiorcach ciążą dodatkowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach. Jest to m.in. obowiązek wpisania się do ww. rejestru, który należy zrealizować do dnia 24 lipca 2018 r., oraz obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.