PPK to nowoczesny program, podobny do rozwiązań zachodnich

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych podniesie stopę oszczędzania w Polsce. Obecnie plasujemy się na niskim poziomie, a nasz wynik jest poniżej średniej unijnej oraz poniżej średniej w większości krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Dla samego rynku kapitałowego może to być znaczący bodziec – będziemy obserwować napływ nowych środków. Spowoduje to mniejszą zależność rynku kapitałowego w Polsce od wahań nastrojów, wydarzeń na rynkach światowych i decyzji podejmowanych poza granicami naszego kraju. Możemy być beneficjentem tej sytuacji w obliczu dekoniunktury lub bardziej krytycznego patrzenia na kraje rozwijające się. Dla polskich emerytów PPK należy ocenić pozytywnie.
eNewsroom
Najlepsze tematy