Lepsze wyniki kopalni Sierra Gorda

Zidentyfikowaliśmy już obszary, które wymagają naprawy. Pierwsze miesiące 2019 roku dają już efekty i lepsze wyniki – mówi Paweł Gruza, wiceprezes KGHM ds. aktywów zagranicznych.
Najlepsze tematy