Zwolnienia z czynszu najmu, dzierżawy oraz opłat za użytkowanie nieruchomości

Zwolnienia z czynszu najmu i dzierżawy oraz opłat za użytkowanie dotyczą w czasach epidemii nie tylko nieruchomości Skarbu Państwa, ale także zasobów należących do gmin, powiatów i województw jeżeli taką uchwałę podejmą jednostki samorządu terytorialnego.
Najlepsze tematy